Strona główna » fotowoltaika

fotowoltaika

Czy instalacja paneli fotowoltaicznych się opłaca? Ile to kosztuje, a ile generuje oszczędności? Czy można otrzymać dofinansowanie na panele fotowoltaiczne? Odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz w dziale fotowoltaika.

Mój prąd 2021 – dofinansowanie lipiec – grudzień

Mój prąd 2021 to program, który umożliwia prosumentom uzyskanie dofinansowania dla osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby. Osoby te mają zawartą kompleksową umowę regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Będą one mogły skorzystać z dofinansowania na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej i/lub dodatkowe elementy służące autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej.

Czytaj więcej »Mój prąd 2021 – dofinansowanie lipiec – grudzień