Przejdź do treści
Strona główna » Mój prąd 2021 – dofinansowanie lipiec – grudzień

Mój prąd 2021 – dofinansowanie lipiec – grudzień

  Mój prąd 2021 to program, który umożliwia prosumentom uzyskanie dofinansowania dla osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby. Osoby te mają zawartą kompleksową umowę regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Będą one mogły skorzystać z dofinansowania na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej i/lub dodatkowe elementy służące autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej.

  Ale uwaga! Z programu na dotychczasowych korzystniejszych zasadach będą mogły skorzystać osoby fizyczne, które zainwestują w instalację fotowoltaiczną do końca 2021 roku. Rok 2022 prawdopodobnie przyniesie zmiany w zasadach uzyskania dotacji „Mój prąd”, jednak jeszcze nie znamy wysokości dotacji, którą będzie można uzyskać.

  Kto może skorzystać z programu Mój prąd 2021?

  Mogą z niego skorzystać osoby, które poniosą wydatki na instalację fotowoltaiczną w okresie od 1.02.2020 r. do 31.12.2023 r. Dofinansowanie otrzymają projekty, które zakończyły się i uzyskały podłączenie do sieci OSD.

  Nowe dotacje w ramach programu „Mój prąd” sfinansują fundusze unijne. Do tej pory dotacja pochodziła ze środków krajowych. Kosztem kwalifikowanym są wydatki poniesione w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2023 roku. Z dofinansowania mogą skorzystać wnioskodawcy, którzy zainwestowali w instalację fotowoltaiczną przed ogłoszeniem nowego naboru, ale po zakończeniu drugiego, tj. po 31.01.2021 r.

  Jak skorzystać z programu Mój prąd?

  mój prąd 2021

  Kolejny nabór do programu mój prąd rozpocznie się 1 lipca i potrwa do 20 grudnia 2021. Co ważne, wniosek możesz złożyć wyłącznie drogą elektroniczną na tej stronie. Jeśli poszukujesz aktualnych informacji o programie Mój prąd 2021 , możesz je uzyskać pod tym adresem.